Inneplanter

Fakta om innemiljø

Forskning viser at bygninger stenger inne giftig gass fra syntetiske materialer. Gassen kommer bla. fra lim, fugemasse, takplater, gardiner, gulvbelegg, maling, lakk og møbelstoffer. Forskningen viser at grønne planter fjerner disse gassene effektivt og forbedrer det psykiske og fysiske arbeidsmiljøet.

(Kilde: Opplysningskontoret for blomster og planter (OBP),
Universitetet for miljø og biovitenskap UMB)

UMB (Universitetet for miljø- og biovitenskap)har forsket på betydningen av grønne planter I innemiljøer, blant annet ved Det Norske Radiumhostpital.

Resultater: 25% nedgang i helseplager

Størst nedgang:
32 prosent i rapportert tretthet
33 prosent reduksjon tung i hodet
45 prosent reduksjon i hodepine
31 prosent reduksjon i tørr, hes hals

Vi har ett utvalg som kan passe for enhver smak. Under har vi tatt med noen bilder som forhåpentligvis kan være til inspirasjon:

Lekuza, design Cubico

Lekuza, design Classico

Lekuza, design Delta

Lekuza, design Cararo

Lekuza, design Quadro

Lekuza, design Mini Cubico

Lekuza, design Mini Delta

Lekuza, design Mini Classico

Lekuza, design Mini Quadro